Thông báo Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022–2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022–2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều