KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG TUẦN 2, 3

KẾ HOẠCH TUẦN 2, 3

(Từ ngày 7/9 đến ngày 20/9/2020)

1. Thực hiện văn hóa giao tiếp trong nhà trường.

2. Chuẩn bị các nội dung chuẩn bị hội nghị Công chức, viên chức đầu năm.

3. Quy định về việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

- Học sinh đăng kí các môn học, có sự đồng ý của phụ huynh.

- Cá nhân, tổ, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học.

- Nhà trường sắp xếp thời khóa biểu.

4. Kiện toàn lại tổ, nhóm chuyên môn.

- Các nhóm hoàn thành phân công lại chuyên môn và xây dựng phân phối chương trình môn học. Các nhóm hoàn thành xây dựng phân phối chương trình môn học vào thứ 7 (ngày 12/9/2020),  nạp bản mềm cho đồng chí Trần Văn Thắng.

- Phân công người xây dựng kế hoạch và thực hiện các củ đề dạy học, nghiên cứu bài học sư phạm.

5. Công tác chuyên môn.

- Giáo viên chủ nhiệm hoàn thành danh sách lớp trên mạng.

- Giáo viên chủ nhiệm khối 12 cho những học sinh chưa học nghề đăng kí học.

- Tất cả giáo viên đều phải ghi sổ đầu bài đầy đủ, soạn giáo án phát triển năng lực (gồm 5 hoạt động, 4 bước).

- Tiến hành bố trí học thêm các lớp.

6. Các nhóm tiến hành sinh hoạt nhóm chuyên môn.

Tác giả: Hiệu trưởng: Vương Trần Lê
Bài tin liên quan
Thông báo
Tin tức
Tin đọc nhiều