BỘ TIÊU CHÍ TRƯỜNG - LỚP HỌC AN TOÀN

BỘ TIÊU CHÍ

Trường học-Lớp học an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19

Trường THPT Đô Lương 3

(Căn cứ vào bộ tiêu chí kèm theo Quyết định số 285/QĐ-SGD&ĐT ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Nhóm 1

Môi trường xã hội – cộng đồng

Mức độ thực hiện

(Tốt, khá, không đạt)

Tiêu chí 1.1

Địa bàn cư trú của giáo viên và học sinh lớp thuộc nhóm có nguy cơ nhiễm dịch, hoặc có nguy cơ nhiễm dịch thấp theo Thông báo kết luận ngày 15/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

 

Tiêu chí 1.2

Địa bàn cư trú của giáo viên và học sinh lớp đã và đang thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

 

Nhóm 2

Môi trường gia đình – học sinh

 

Tiêu chí 2.1

Gia đình, người thân của học sinh không có người đang thuộc diện cách ly theo quy định của Bộ Y tế trên địa bàn

 

Tiêu chí 2.2

Gia đình thực hiện kiểm tra sức khỏe và đeo khẩu trang cho học sinh trước khi đến trường mỗi buổi học; phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, nhà trường để theo dõi, quản lý học sinh

 

Tiêu chí 2.3

Học sinh được phổ biến và nắm vững kiến thức về chăm sóc sức khỏe bản thân, cộng đồng và phòng, chống dịch Covid-19

 

Nhóm 3

Môi trường lớp học

 

Tiêu chí 3.1

Học sinh đã hoàn thành việc khai báo y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế khi trở lại trường và đeo khẩu trang theo quy định trong thời gian học tập

 

Tiêu chí 3.2

Phòng học có nước rửa tay khô và sử dụng, bảo quản đúng quy định, phòng học được vệ sinh, khử trùng, lau chùi sạch sẽ đầu mỗi buổi học

 

Tiêu chí 3.3

Mỗi học sinh phải có chai (vỏ nhựa) để lấy nước uống từ bình nước của lớp, không dùng cốc chung tại lớp

 

Tiêu chí 3.4

Lớp có áp phích tuyên truyền về cách phòng, chống dịch Covid-19 niêm yết ở cửa ra vào và bảo quản tốt, không để mất, rách nát…

 

Tiêu chí 3.5

GVCN có phương án bố trí chỗ ngồi học sinh hợp lý để dãn cách học sinh trong lớp học

 

Tiêu chí 3.6

Giáo viên bộ môn theo dõi sức khỏe và quản lý học sinh trong suốt giờ học; học sinh thực  hiện đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, ngồi đúng vị trí được GVCN sắp xếp

 

Tiêu chí 3.7

Giờ giải lao thực hiện dãn cách theo quy định, không tụ tập đông người, không qua lại giao lưu giữa các lớp.

 

 

Tiêu chí 3.8

Lớp không tổ chức và không có học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa tụ tập quá 20 người; các giờ học thể dục, giờ thực hành môn học QP-AN thực hiện đúng quy định về phòng chống dịch.

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Duy Nam

 

Nguồn: Nhà trường
Bài tin liên quan
Thông báo
Tin tức
Tin đọc nhiều