Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Thanh Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   0912527151
  • Email:
   greendragondl@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung

 • Trần Văn Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Điện thoại:
   0968334997
 • Trần Văn Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư
  • Điện thoại:
   0985903931
  • Email:
   hungdong01@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều