Thông tin chi tiết:
Vương Trần Lê
Họ và tên Vương Trần Lê
Ngày tháng năm sinh 01/09/1974
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Trình độ Thạc sỹ
Điện thoại 0916668548
Email levt.c3dl1@nghean.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều