Thông tin chi tiết:
Trần Văn Thắng
Họ và tên Trần Văn Thắng
Ngày tháng năm sinh 01/05/1975
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu phó
Trình độ ĐHSP Sử
Điện thoại 0985903931
Email hungdong01@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều