Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Duy Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0986476797
  • Email:
   duynamch14@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0912527151
  • Email:
   greendragondl@gmail.com
 • Trần Văn Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0985903931
  • Email:
   hungdong01@gmail.com
 • Trần Văn Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0968334997
  • Email:
   trantrunggeo@gmail.com
Tin tức
Tin đọc nhiều