Thông tin chi tiết:
Trần Văn Thắng
Hiệu phó Trần Văn Thắng
Ngày tháng năm sinh 01/05/1975
Giới tính Nam
Trình độ Giáo viên Sư
Thuộc về bộ phận BGH
Địa chỉ Quang Sơn - Đô Lương - Nghệ An
Điện thoại 0985903931
Email hungdong01@gmail.com
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều